Ciljevi, područja djelovanja i djelatnosti

Zašto postoji Klub? Koji su nam ciljevi? Što sve mi radimo?

Odgovor na ova pitanja leži u  člancima 10., 11. i 12. Statuta Kluba studenata pedagogije Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

Ciljevi Kluba su:

 • promicanje pedagogije kao struke;
 • zaštita standarda i socijalnog statusa članova studenata Kluba i svih studenata Odsjeka za pedagogiju;
 • zastupanje i djelatnosti za ostvarivanje obrazovnih, društvenih, kulturnih i drugih interesa članova Udruge i studenata Odsjeka za pedagogiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu;
 • sudjelovanje u radu Odsjeka za pedagogiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu;
 • sudjelovanje u radu Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu;
 • povezivanje članova Udruge s drugim studentskim udrugama, udrugama mladih i drugim organizacijama na Fakultetu, Sveučilištu i šire, u Hrvatskoj i u svijetu;
 • promicanje, razvitak i unapređenje akademskog, istraživačkog i znanstvenog događaja unutar i izvan okvira Filozofskog fakulteta;
 • utjecanje na kvalitetu studija te na puno poštivanje studentskih prava i sloboda;
 • doprinos razvoju modernog i autonomnog Sveučilišta;
 • doprinos ostvarivanu modernog, slobodnog, demokratskog, pluralnog, interkulturnog, tolerantnog, socijalno pravednog i nenasilnog društva;

Područje djelovanja Kluba sukladno ciljevima je obrazovanje, znanost i istraživanje.

Klub obavlja sljedeće djelatnosti u svrhu ostvarenja svojih ciljeva:

 • pružanje podrške studentima pedagogije u ostvarivanju njihovih prava u vidu informiranja o stipendijama, stručnoj praksi, skupovima, kongresima i drugim događanjima iz područja pedagogije, savjetovanja i osiguravanjem materijala vezanih uz studij pedagogije, u skladu s ciljevima i djelatnostima udruge;
 • poticanje znanstveno-istraživačkog rada i strukovnog usavršavanja studenata Filozofskog fakulteta organizacijom tribina, radionica, konferencija, simpozija, skupova, seminara i ostalih stručnih događanja;
 • organiziranje prigodnih kulturno-umjetničkih, sportskih i drugih programa;
 • organiziranje stručnih izleta i putovanja, sukladno posebnim propisima;
 • izdavanje publikacija, periodika, audio-vizualnih zapisa i drugih promotivnih materijala u skladu s ciljevima i djelatnostima Kluba;
 • poticanje studenata pedagogije na volontiranje i organiziranje dobrotvornih akcija
 • povezivanje i suradnja sa srodnim studentskim organizacijama, institucijama i ustanovama te drugim nevladinim i studentskim udrugama, kako u Hrvatskoj tako i u svijetu.

Za više informacija o tome što i kako radi Klub pogledaj naš statut.

Sva moguća pitanja pošalji na našu e-mail adresu kspfilozofskifakultet@gmail.com.