Tko može biti član Kluba? Kako se postaje član? Što član Kluba radi?

Prema Članku 13. Statuta Kluba studenata pedagogije Filozofskog fakulteta u Zagrebu:

Članovi u Klubu dijele se po statusu članstva na:

 1. Redovne članove Kluba
 2. Prijatelje Kluba

a) Redovnim članom Kluba mogu postati studenti Odsjeka za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Redovnim članom kluba postaje se upisom u popis članova Kluba i plaćanjem članarine u visini koju odredi Skupština o čemu brigu vodi Tajnik kluba. Redovni članovi Kluba sudjeluju u radu Kluba, imaju pravo glasa u Skupštini te mogu birati i biti birani u tijela Kluba.

b) Prijateljem Kluba može postati svaka pravna ili fizička osoba. Prijateljem kluba postaje se upisom u popis članova Kluba o čemu brigu vodi Tajnik kluba. Prijatelji Kluba sudjeluju u radu Kluba, no nemaju pravo glasa u Skupštini te nemaju pravo birati i biti birani u tijela Kluba. Prijatelji Kluba ne plaćaju članarinu.

Za više informacija o tome što i kako radi Klub pogledaj naš statut.

Sva moguća pitanja pošalji na našu e-mail adresu: kspfilozofskifakultet@gmail.com.

Redovni članovi KSP-a 2020./2021.

 1. Filip Bosnar
 2. Nikolina Brcko
 3. Ivan Goletić
 4. Katja Grabrovec
 5. Ivan Hadeljan
 6. Hana Josić
 7. Matea Klarić
 8. Karmen Kovačević
 9. Marija Malenica
 10. Gabrijela Pavković
 11. Lora Pivac
 12. Anton Premec
 13. Ana Šestanović
 14. Tamara Škrinjar