Tko može biti član Kluba? Kako se postaje član? Što član Kluba radi?

Prema Članku 13. Statuta Kluba studenata pedagogije Filozofskog fakulteta u Zagrebu:

Članovi u Klubu dijele se po statusu članstva na:

  1. Redovne članove Kluba
  2. Prijatelje Kluba

a) Redovnim članom Kluba mogu postati studenti Odsjeka za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Redovnim članom kluba postaje se upisom u popis članova Kluba i plaćanjem članarine u visini koju odredi Skupština o čemu brigu vodi Tajnik kluba. Redovni članovi Kluba sudjeluju u radu Kluba, imaju pravo glasa u Skupštini te mogu birati i biti birani u tijela Kluba.

b) Prijateljem Kluba može postati svaka pravna ili fizička osoba. Prijateljem kluba postaje se upisom u popis članova Kluba o čemu brigu vodi Tajnik kluba. Prijatelji Kluba sudjeluju u radu Kluba, no nemaju pravo glasa u Skupštini te nemaju pravo birati i biti birani u tijela Kluba. Prijatelji Kluba ne plaćaju članarinu.

Za više informacija o tome što i kako radi Klub pogledaj naš statut.

Sva moguća pitanja pošalji na našu e-mail adresu: kspfilozofskifakultet@gmail.com.

Redovni članovi KSP-a 2020./2021.

  1. Filip Bosnar
  2. Nikolina Brcko
  3. Ivan Goletić
  4. Hana Josić
  5. Lora Pivac
  6. Anton Premec
  7. Ana Šestanović
  8. Gabrijela Pavković