Konferenciju smo podijelili u nekoliko tematskih cjelina kao orijentir prilikom odabira teme.

Razvojna pedagogija

Pedagoške grane koje se bave promišljanjem i istraživanjem različitih fenomena unutar određenih životnih razdoblja i konteksta unutar kojih se ti fenomeni odvijaju

 • PEDAGOGIJA RANOG DJETINJSTVA

(ustanove ranog odgoja, kurikulum ranog odgoja)

 • PEDAGOGIJA DJETINJSTVA

(teorije kognitivnog razvoja, emocionalna pismenost i higijena, moralno i duhovno obrazovanje, estetski odgoj, tjelesni razvoj)

 • PEDAGOGIJA ADOLESCENCIJE

(utjecaj vršnjaka, vršnjačko nasilje, teorije identifikacije, individuacijski i socijalizacijski procesi)

 • ANDRAGOGIJA

(pedagogija cjeloživotnog obrazovanja, modeli obrazovanja učitelja, modeli obrazovanja stručne službe, modeli obrazovanja odgajatelja, profesionalna orijentacija)

Pedagoške grane

Podijelili smo u nekoliko srodnih cjelina kako bi bilo lakše orijentirati se u pluralističkim teorijama, konceptima i spoznajama što ih nudi i omogućuje pedagogijska znanost

 • OSNOVE PEDAGOGIJE

(povijest i filozofija odgoja, povijest hrvatskog školstva i pedagogije, antropologija odgoja i obrazovanja, psihologija odgoja i obrazovanja, filozofija odgoja, sociologija djetinjstva, alternativne pedagoške ideje i misli, teorije odgoja i obrazovanja)

 • SISTEMATSKA PEDAGOGIJA

(pedagoška dijagnostika, pedagoška resocijalizacija, pedagogija slobodnog vremena, pedagoško savjetovanje)

 • DIFERENCIJALNA PEDAGOGIJA

(obiteljska pedagogija, medijska pedagogija, seksualna pedagogija, specijalna pedagogija, socijalna pedagogija, komparativna pedagogija, interkulturna pedagogija)

 • ŠKOLSKA PEDAGOGIJA

(školski sustavi i podsustavi, domska pedagogija, upravljanje i autonomija škole, školski i razredni menadžment, partnerstvo obitelji i odgojno-obrazovne ustanove, temeljna nastavna umijeća)

 • POLITIČKA PEDAGOGIJA

(kritičke teorije odgoja i obrazovanja, međunarodno obrazovanje, europsko obrazovanje, obrazovne politike, obrazovanje za ljudska prava i građanstvo, prava djeteta u odgoju i obrazovanju)

 •  DIDAKTIKA

(didaktičke teorije, teorije kurikuluma)

 • METODIKA

(metodika rada s nadarenim učenicima, metodika rada s učenicima s teškoćama u razvoju, teorija nastave)